Valinnaiset opintojaksot lukuvuonna 2014 - 2015 

Vapaasti valittavat opinnot ja kieliopinnot valitaan Winhan kautta. Tee valinnat mahdollisimman hyvissä ajoin mutta harkiten, koska opintojaksojen toteutus suunnitellaan ilmoittautumisten perusteella. Joillakin opintojaksoilla osanottajamäärä on rajoitettu, jolloin osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.


Ilmoittautumisaika ensi vuoden vapaasti valittaviin opintoihin ja kieliopintoihin alkaa 30.4.2014. Tee alustavat valinnat ennen kesätaukoa mennessä; lukuvuoden aikana sinulla on mahdollisuus tarkistaa valintojasi jaksoittain SeAMK:n valinnaisopintoja koskevan jaksotuksen mukaisesti:

Periodi

Aika

Ilmoittautumisaika Willen kautta

Periodi 1

01.09.2014 - 26.10.2014

02.05.2014 - 31.08.2014

Periodi 2

27.10.2014 - 21.12.2014

01.09.2014 - 12.10.2014

Periodi 3

05.01.2015 - 15.03.2015

13.10.2014 - 21.12.2014

Periodi 4

16.03.2015 - 24.05.2015

22.12.2014 - 01.03.2015


Vapaasti valittavia opintoja on liiketalouden koulutusohjelmassa yhteensä 10 op (vuonna 2012 tai aikaisemmin aloittanella: 12 op)

Myös kieliopintoja ja muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää vapaasti valittaviin. Myös SeAMK:n muiden yksiköiden vvo-tarjontaa voi käyttää hyväksi.

Vapaasti valittavat opinnot järjestetään pääsääntöisesti tiistai- ja torstai-iltapäivisin alkaen klo 13.50. Muina aikoina toteutettavista opintojaksoista on maininta opintojaksoluettelossa. Tarkista luettelosta ajankohdat siten, että et ilmoittaudu usealle kurssille, jotka järjestetään samanaikaisesti.

Tulevan lukuvuoden tarjontaa ei ole vielä päivitetty nettiopsiin. Löydät sieltä kuitenkin kuluvan lukuvuoden tarjonnan kohdalta (http://ops.seamk.fi/fi/2013-2014/index.php?page=vvo)
kuvaukset useimmista tulevan lukuvuoden valinnaistarjonnan opintojaksoista.

Kieliopinnot

Ilmoittaudu SeAMK Liiketoiminnan, Liiketalouden kieliopintoihin samalla tavoin Winhassa kuin vapaasti valittaviin opintoihin. Kieliopinnot löytyvät yllä olevasta valinnaisopintojen luettelosta. Osa kieliopinnoista toteutetaan
tiistai- ja torstai-iltapäivien vvo-aikoina, mutta osa järjestetään kuitenkin muina aikoina ja ne sisältyvät ryhmäkohtaisiin lukujärjestyksiin. Kieliopintoja (ruotsi ja vieraat kielet) tulee liiketalouden koulutusohjelmassa olla vähintään 18 op (vuonna 2010 tai aiemmin aloittaneilla 23 op).