Valmistuminen

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on lukuvuoden aikana kuusi valmistumispäivää: lokakuussa, joulukuussa, tammikuussa, maaliskuussa, toukokuussa ja kesäkuussa

 • pe 25.05.2012
 • ma 18.06.2012
 • pe 26.10.2012
 • ti 18.12.2012
 • pe 25.01.2013
 • pe 22.03.2013
 • pe 24.05.2013
 • ti 18.06.213

Valmistumisprosessi alkaa siten, että opiskelija ilmoittaa lomakkeella halustaan valmistua viimeistään 2 kk ennen suunniteltua valmistumispäivää. Ilmoituksen yhteydessä opiskelijalle tiedotetaan mm. kypsyynnäytteestä, Opala-lähtökyselystä, opintosuoritusten takarajasta ja opintojen viivästymiseen liittyvistä menettelyistä. Opiskelija hyväksyy ilmoituksen asiakohtineen allekirjoituksellaan.

Varsinaisen tutkintoanomuksen opiskelija jättää viimeistään 2 viikkoa ennen valmistumispäivää. Anomuksen jättämisen yhteydessä tarkistetaan, että opintosuoritukset ovat valmiina, kypsyysnäyte on suoritettu ja Opala-lähtökyselyyn (https://opala.pkamk.fi) on vastattu. Lisäksi voidaan kysyä muita ajankohtaisia kysymyksiä.

Ryhmät valmistuvat pääsääntöisesti toukokuussa ja joulukuussa. Jos opiskelija ei saa tutkintoonsa kuuluvia opintoja suoritetuksi määräaikaan mennessä (2 viikkoa ennen suunniteltua valmistumispäivää) siirtyy hänen valmistumisensa seuraavaan yleiseen valmistumispäivään. Tällöin palautetaan uudet lomakkeet valmistumishalukkuudesta sekä tutkintoanomuksesta. Tutkintotodistuksen opiskelija saa valmistumispäivänään. Tarvittaessa opiskelija voi saada oikeaksi todistetun opintorekisteriotteen ennen valmistumistaan.

Valmistumistoimet tiivistettynä:

 • Merkitse päivyriisi valmistumispäiväsi
 • Ilmoita valmistumishalukkuudestasi lomakkeella opintotoimistoon viimeistään 2kk ennen valmistumispäivääsi
 • Seuraa ennakoidusti opintosuoritustesi kirjautumista opintorekisteriotteeseen: ota tarvittaessa yhteyttä vastaavaan opettajaan tai koulutusohjelmapäällikköön
 • Varmista päivyriisi kypsyysnäytteen, Opala-lähtökyselyn ja opintosuoritusten takarajan ajankohdat
 • Jätä tutkintoanomus opintotoimistoon viimeistään 2 viikkoa ennen valmistumispäivääsi
Liitetiedostot