Kevät 2011
vko Tammikuu
vko
Helmikuu
vko
Maaliskuu
vko Huhtikuu
vko
Toukokuu
1 la
1 ti Seminaari 9 - 16
1 ti
TALVILOMA
1 pe
1 su
2 su
2 ke
2 ke
TALVILOMA
2 la
18 2 ma Seminaari 10 - 16
1 3 ma
3 to Työ äidinkielen opettajalle
Valm. 3/2011
3 to
TALVILOMA
3 su
3 ti
4 ti
4 pe
4 pe
TALVILOMA
14 4 ma Seminaari
10 - 16
4 ke
5 ke
5 la
5 la
TALVILOMA
5 ti Seminaari
10 - 16
5 to
6 to
6 su
6 su
6 ke
6 pe Tutkintoanomus
Valm 5/2011
7 pe
6 7 ma
10 7 ma
7 to
7 la
8 la
8 ti
8 ti
8 pe Työ äidinkielen opettajalle Valm. 5/2011
8 su
9 su
9 ke
9 ke Seminaari 10 - 16
9 la
19 9 ma
2 10 ma
10 to Eng. Kielisen tiivistelmän
palautus valm. 3/2011
10 to
10 su
10 ti
11 ti
11 pe
11 pe Tutkintoanomus
Valm. 3/2011
15 11 ma
11 ke
12 ke
12 la
12 la
12 ti
12 to
13 to
13 su
13 su
13 ke
13 pe
14 pe Tutkintoanomus
1/2011
7 14 ma
11 14 ma
14 to Eng. Kielisen tiivistelmän palautus
Valm. 5/2011
14 la
15 la
15 ti Ilmoittaudu kypsyys-
näytteeseen valm 3/2011
15 ti
15 pe
15 su
16 su
16 ke
16 ke
16 la
20 16 ma
3 17 ma
17 to
17 to
17 su
17 ti
18 ti
18 pe
18 pe Ilmoitus halukkuudesta valmistua 5/2011
16 18 ma
18 ke
19 ke
19 la
19 la
19 ti Ilmoittaudu Kypsyysnäytteeseen
Valm. 5/2011
19 to
20 to Seminaari 10 - 16
20 su
20 su
20 ke
20 pe VALMISTUMISPÄIVÄ
21 pe
8 21 ma
12 21 ma
21 to
21 la
22 la
22 ti Kypsyysnäyte
Valm. 3/2011
22 ti
22 pe
PITKÄPERJANTAI
22 su
23 su
23 ke
23 ke
23 la
21 23 ma
4 24 ma
24 to
24 to
24 su
24 ti
25 ti Ilmoitus halukkuudesta
valmistua 3/2011
25 pe
25 pe VALMISTUMISPÄIVÄ
17 25 ma
2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ
25 ke
26 ke
26 la
26 la
26 ti
26 to
27 to
27 su
27 su
27 ke
27 pe
28 pe VALMISTUMISPÄIVÄ
9 28 ma TALVILOMA
13 28 ma
28 to Kypsyysnäyte
valm. 5/2011
28 la
29 la
29 ti
29 pe
29 su
30 su
30 ke
30 la
22 30 ma
5 31 ma
31 to
31 ti

Ohje seminaariaikojen varaamiseen löytyy Moodlesta opinnäytetyö-kurssialustalta. Opiskelijan tulee varmistaa, että seminaariajat sopivat myös ohjaavalle opettajalle. Seminaariaika tulee varata viikkoa ennen esitystä.

Kesäkuun (20.6.2011) valmistumisen tärkeät päivämäärät; ilmoitus halukkuudesta valmistua 20.4.2011, seminaarit 2.5.2011, työ äidinkielen opettajalle 5.5.2011, englanninkielisen tiivistelmän palautus 10.5.2011, ilmoittautumisen kypsyysnäytteeseen 17.5.2011, kypsyysnäyte 24.5.2011 ja tutkintoanomus 6.6.2011.

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan (ilman liitteitä) on jätettävä äidinkielen opettajalle tiivistelmän jättöpäivänä sähköisessä muodossa.
Äidinkielen opettaja ei lue koko työtä, mutta tarvitsee sen tiivistelmän arvioinnin tueksi. Vasta, kun äidinkielen opettaja on tarkastanut suomenkielisen tiivistelmän, lähetetään sekä suomenkielinen että englanninkielinen tiivistelmä sähköpostitse kielten opettajalle aikataulun mukaisesti. Jokainen opiskelija ja ohjaaja sopivat yksilöllisesti keskinäisen aikataulutuksensa työn suhteen.

Kypsyysnäytteeseen ilmoittautuessasi tarkista, että olet
1. palauttanut valmiin työn yhtenä tai kahtena puhtaana, rei'ittämättömänä kappaleena ohjaajalle - julkaisutavasta riippuen
2. liittänyt ilmittautumiskuoreen ont-ohjeen liitteen 2 täytettynä.