Uusintatentit lukuvuonna 2011 - 2012

Mikäli opiskelija ei ole saanut opintojakson päätteeksi järjestetyssä tentissä hyväksyttyä tulosta tai hän on ollut poissa tästä tentistä, hän voi osallistua uusintatenttiin. Kuhunkin opintojakson toteutukseen liittyy kaksi uusintatenttiä. Uusintatentin, johon opiskelija voi ilmoittautua, on liityttävä sellaiseen toteutukseen, johon hän on osallistunut.

Opintojakson uusintatentit järjestetään noin kuukauden välein jaksotentin jälkeen. Ensimmäinen uusinta yleensä noin 5 viikon kuluttua jaksotentistä ja toinen 4 viikon kuluttua ensimmäisestä uusinnasta. Kevätlukukauden lopussa päättyneiden toteutusten osalta uusinnat järjestetään seuraavan sellaisen lukukauden alussa, jolloin opiskelijoilla on opetusta. Opettaja ilmoittaa uusintatenttipäivät opintojakson alussa.

Uusintatentteihin ilmoittaudutaan Winhassa. Ilmoittautuminen avautuu kaksi viikkoa ennen uusintatenttiä ja sulkeutuu viikkoa ennen tenttipäivää. Ilmoittautuminen on sitova, eli perusteeton poissaolo lasketaan suorituskerraksi. Ohje: Uusintatenttiin ilmoittautuminen winhassa.

Uusintatenttejä järjestetään miltei joka viikko. Koska uusintatentit ovat vain kahden tunnin mittaisia, niissä ehtii suorittamaan periaatteessa vain yhden oppiaineen tentin.

Tentteihin osallistumisen rajoitteet

Osallistuminen rästitenttiin ei lisää suoritusmahdollisuuksien lukumäärää, eli opiskelija saa uusia hylätyn opintojakson tai sen hylätyn osan kaksi kertaa. Opiskelijalla on siten oikeus osallistua opintojakson päätteeksi järjestettävään tenttiin ja yhteensä kahteen uusinta- tai rästitenttiin.

Hylätyt opinnot on suoritettava viimeistään opiskelijan seuraavan läsnäololukuvuoden aikana.

Opiskelijalla on oikeus suorittaa opintojakso sen lukuvuoden aikana, jolloin opintojakson toteutus oli ja sitä seuraavan läsnäololukuvuoden aikana. Mikäli opiskelija ei ole tänä aikana niitä suorittanut, hänen tulee osallistua ko. opintojakson opetukseen uudelleen.

Arvosanan korotus

Opiskelija saa korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa kerran, kuitenkin viimeistään seuraavan läsnäololukuvuotensa aikana. Korotus voi tapahtua joko uusinta- tai rästitentissä.

Tentteihin liittyviä käytännön asioita

Tentissä istutaan joka toisessa pulpetissa siten, että opiskelijat istuvat riveittäin toistensa takana. Tenttipaikalle saa ottaa mukaan vain kirjoitusvälineet ja vesipullon. Mikäli tentissä saa olla muita apuvälineitä, opettaja ilmoittaa asiasta erikseen. Henkilöllisyys on todistettava aina tentistä poistuttaessa.

Mikäli opiskelija ei voi saapua tenttiin, hänen on peruttava ilmoittautumisensa ennalta.

Lisätietoja tentteihin liittyvistä käytännöistä saa opintotoimistosta, opinto-ohjaajalta ja koulutusohjelmapäälliköltä.

Uusintatentit ovat perjantaisin klo 12.55 – 14.35. Luokkatila näkyy lukujärjestyksestä.

Lukuvuoden uusintatenttipäivät:
Syyslukukausi 2011
Kevätlukukausi 2012
16.09.2011 13.01.2012
23.09.2011 20.01.2012
30.09.2011 27.01.2012
07.10.2011 03.02.2012
82.10.2011 10.02.2012
04.11.2011 17.02.2012
11.11.2011 09.03.2012
18.11.2011 16.03.2012
25.11.2011 23.03.2012
02.12.2011 13.04.2012
09.12.2011 20.04.2012
  27.04.2012
  04.05.2012
  11.05.2012
  25.05.2012

Uusintalaitetentit

Tietokoneen käyttöön perustuvien tenttien uusintatenttikertoja on neljä kertaa lukuvuodessa, kaksi kertaa syksyllä ja kaksi kertaa keväällä. Ilmoittautuminen ja muut käytännöt vastaavat muita uusintatenttikäytänteitä.
Laitetentit ovat keskiviikkoisin klo 12.55. – 14.35. Luokkatila näkyy lukujärjestyksestä.

Laitetenttipäivät:

21.09.2011
23.11.2011
08.02.2012
25.04.2012

Rästitentti

Rästitenttejä järjestetään viisi kertaa vuodessa, ennen syys-. joulu- ja hiihtolomaa sekä kesän alussa. Tentin kesto on neljä tuntia. Näissä tenteissä opiskelija voi suorittaa sellaisia opintojaksoja, joita hän ei ole saanut suoritettua opintojaksokohtaisissa tenteissä tai näiden uusinnoissa. Rästitenttiin ilmoittaudutaan Winhassa. Ilmoittautuminen avautuu kaksi viikkoa ennen ja sulkeutuu viikkoa ennen tenttiä.
Ohje: Rästitenttiin ilmoittautuminen winhassa

Rästitentit ovat perjantaisin klo 12.00 – 15.30 lukuun ottamatta perjantaita 8.6.2012, jolloin tentti on klo 8.00 – 11.30. Luokkatila näkyy lukujärjestyksestä.

Rästitenttipäivät:

14.10.2011
16.12.2011
24.02.2012
30.03.2012
08.06.2012

Muista tutustua myös winhawille-ohjeisiin!

Ohjeita