Kansainväliset hankkeet


Koulutuskeskus Sedussa on käynnissä 18  kansainvälistä hanketta, jotka tukevat  opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta sekä koulutuksen kehittämistä.

Kansainvälisellä hanketoiminnalla tuetaan kansainvälisyyden keinoin oppilaitoksen toiminnan kehittämisen painopisteitä sekä kansainvälistä liikkuvuutta. Kotikansainvälisyyden tukeminen ja yrittäjyyden edistäminen näkyvät vahvasti hankkeiden sisällöissä.

Hankkeet on esitelty näillä sivuilla seuraavan jaon mukaisesti:

- Opiskelijaliikkuvuus
- Henkilöstön liikkuvuus
- Koulutuksen kehittäminen
- Nuorten yrittäjien vaihto-ohjelma.