Ajankohtaista ECVETistä


Eurooppalaisen opintosuoritusten siirtojärjestelmän (European Credit Transfer System) valmistelutyö on ollut käynnissä koko 2000-luvun ajan. Vuonna 2009 Euroopan Parlamentti antoi ECVET-suosituksen, jonka pohjalta valmistelutyö jäsenmaissa tiivistyi.

Suomessa ECVET on liittynyt vahvasti tutkintojen kehittämiseen liittyvän työryhmän  (TUTKE) työhön.

ECVETin  toimeenpano on alkanut  1.8.2015 alkaen ammatillisen koulutuksen lainsäädäntömuutosten ja uusien tutkinnon perusteiden astuttua voimaan.

Viereisellä palstalla löydät linkkejä ECVETin toimeenpanoa koskeviin ajankohtaisiin aineistoihin.